Strata netto TIM wyniosła 1,42 mln zł w I kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniejWarszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - TIM odnotował 1,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,62 mln zł wobec 4,96 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I kwartale bieżącego roku skonsolidowana strata z działalności operacyjnej (EBIT) wyniosła 1 624 tys. zł. Wynikała ona głównie ze straty wygenerowanej w spółce 3LP SA. Krótki okres działania 3LP SA i wartość kontraktów pozyskanych w ciągu ostatnich miesięcy to czynniki, które nie pozwoliły jeszcze na uzyskanie dodatniego wyniku z działalności operacyjnej. Natomiast wartość EBITDA osiągnęła wartość dodatnią i wyniosła 916 tys. zł. Wzrost amortyzacji w grupie kapitałowej do poziomu 2 540 tys. zł w I kwartale 2017 roku, pokazuje poziom inwestycji poczynionych w nowe technologie, dzięki czemu spółki Grupy TIM są dobrze przygotowane na poprawę sytuacji w sektorze budownictwa oraz dynamiczny wzrost udziału kanału e-commerce w strukturze sprzedaży" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 163,16 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 147,74 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 0,33 mln zł wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 666 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)