"Ok. 1 mld zł to jest całościowy capex w naszej grupie JSW i JSW Koks. Całą tę kwotę podtrzymujemy, choć w planach oczywiście czasami następują przesunięcia w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargów" - powiedział Ozon podczas konferencji prasowej.

"Ostatecznie to, w jakim zakresie uruchomimy konkretne projekty inwestycyjne będzie zależało od strategii. Przygotowujemy się do dużych tematów, m.in. realizacji baterii koksowniczych w kolejnych latach. Proces musi ruszyć w miarę szybko. [...] Nawet w warunkach kryzysowych te capexy będą musiały być realizowane, po to by potencjał na kolejne lata utrzymać" - dodał wiceprezes ds. ekonomicznych Robert Ostrowski.

Wyjaśnił także, że 1 mld zł nakładów obejmuje roboty utrzymaniowe i przygotowawcze. 

W I kw. tego roku nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 161,3 mln zł wobec 276,2 mln zł w IV kw. ub.r. i 181 mln zł w I kw. 2016 r.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)