Strata netto Seleny FM zwiększyła się r: r do 8,55 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Selena FM odnotowała 8,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 6,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,19 mln zł wobec 3,98 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 220,11 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 178,7 mln zł rok wcześniej.

Na wzrost przychodów w I kw. 2017 roku miał wpływ przede wszystkim istotny wartościowo wzrost sprzedaży w Rosji oraz Polsce. Również w pozostałych krajach europejskich, w Turcji, Brazylii czy USA uzyskano znaczne przyrosty sprzedaży.

"Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na segmenty nie uległa istotniejszym zmianom w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. Kluczowym segmentem pozostaje segment Unii Europejskiej. Wypracował on 66% (wobec 70% w 2016) przychodów ze sprzedaży. Podsegment Polska utrzymuje swój udział w obrotach m.in. dzięki sprzedaży zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w kraju do odbiorców private label za granicą. Segment geograficzny Europa Wschodnia i Azja zanotował wzrost udziału do 27% dzięki znacznej poprawie sprzedaży w Rosji, Kazachstanie oraz Chinach. Segment Ameryka Północna i Południowa odnotował delikatny spadek udziałów w sprzedaży osiągając 7% udział w przychodach grupy, pomimo wartościowych przyrostów" - czytamy w raporcie.

Wartość EBITDA za I kw. 2017 r. wyniosła 3,7 mln zł (w tym amortyzacja: 5,9 mln zł) i była o 2,2 mln zł wyższa od wartości dla analogicznego okresu roku poprzedniego, podano także.

"Istotny wpływ na kształtowanie się wyniku netto grupy ma wynik na działalności finansowej, w tym wycena otwartych pozycji wyrażonych w walutach obcych (rozrachunki handlowe oraz otrzymane i udzielone kredyty i pożyczki). Zysk na poziomie operacyjnym został pomniejszony w analizowanym okresie 3 miesięcy 2017 roku o ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 4,5 mln zł. Ujemne saldo z tytułu różnic kursowych wyniosło 4,3 mln zł, wobec 1,1 mln zł kosztu za pierwszy kwartał roku 2016 i było głównie efektem wzmocnienia się kursu polskiego złotego wobec euro i dolara amerykańskiego (spadek kursów EUR/PLN oraz USD/PLN o odpowiednio 4,6% i 5,6%) w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2017 roku" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 13,56 mln zł wobec 8,48 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)