Naruszenie zakazu stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą aresztu lub grzywny do 5 tys. zł.

Jak informuje policja zakaz dotyczy noszenia broni na terenie Warszawy. Nie wolno będzie nosić także rozładowanej broni. Zakaz obowiązuje w dniach 5–7 lipca 2017 r., czyli w czasie wizy Donalda Trumpa i podczas szczytu państw Trójmorza. (PAP)