Akcjonariusze Pelionu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcjiWarszawa, 12.07.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Pelionu zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o zniesieniu dematerializacji akcji spółki poprzez przywrócenie im formy dokumentu oraz upoważnieniu zarządu do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zniesienia dematerializacji akcji i wycofania akcji na okaziciela z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wynika z uchwał walnego.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła z dniem 8 czerwca obrót akcjami Pelionu w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji tej spółki. Zgodnie z zapowiedziami z maja, Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji (KIPF) ogłosiła wówczas żądanie wykupu wszystkich akcji spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, po cenie 59,04 zł.

Pelion to jedna z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Pelion prowadzi działalność na rynku dystrybucji farmaceutycznej i drogeryjnej.

(ISBnews)