Akcjonariusze MCI Capital zdecydują o zmianie statutu i przedłużeniu skupu akcjiWarszawa, 28.07.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze MCI Capital zdecydują o wprowadzeniu do statutu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego przez zarząd oraz o przedłużeniu skupu akcji własnych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 24 sierpnia.

Zgodnie z projektem uchwały o zmianie statutu, zarząd spółki ma być uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż 6 273 237 zł poprzez emisję nowych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone w całości lub części za zgodą rady nadzorczej.

"Celem emisji akcji w ramach kapitału docelowego jest stworzenia podstaw prawnych do sprawnego i dynamicznego podejmowania przez zarząd decyzji o ewentualnym dofinansowaniu spółki w drodze emisji akcji skierowanych do akcjonariuszy lub innych inwestorów finansowych lub branżowych. […] Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez zarząd spółki, za zgodą rady nadzorczej spółki. Przyznanie tym podmiotom uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych" – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały z listopada 2015 r. dotyczącej skupu akcji przewiduje, że upoważnienie do nabycia akcji udzielone jest do dnia 31 grudnia 2018 roku. Cena płacona przez spółkę za każdą nabywaną akcję nie może być niższa niż 1 zł.

"Uchwała ma na celu umożliwienie nabycia akcji własnych o okresie dłuższym aniżeli wynikającym z uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 17 listopada 2015 roku" – czytamy w uzasadnieniu.

MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.

(ISBnews)