Według wyliczeń PAP w samym czerwcu zysk wyniósł 1,69 mld zł.

W okresie pierwszego półrocza 2017 roku wynik z tytułu odsetek wzrósł rok do roku o 11,1 proc. do 20,54 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 9 proc. do 6,84 mld zł.

Wynik działalności bankowej w tym okresie wyniósł 30,44 mld zł, spadając 1,8 proc. rok do roku.

Koszty działania banków wzrosły o 6 proc. do 16,66 mld zł.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w okresie styczeń-czerwiec 2017 roku wyniosły 3,24 mld zł, spadając o 5,2 proc. rok do roku.