Mostostal Warszawa: Gmina Olsztyn domaga się łącznie 13,55 mln złWarszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Mostostal Warszawa otrzymała pozew wzajemny złożony przez gminę Olsztyn, w którym powód wzajemny domaga się zapłaty dwóch roszczeń w łącznej kwocie 13,55 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami, podała spółka. Mostostal Warszawa uważa roszczenie za bezzasadne.

"Powód wzajemny domaga się zapłaty roszczenia z tytułu kar umownych za zwłokę w usuwaniu wad w kwocie 11 005 183,85 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 17 maja 2016 r. do dnia zapłaty oraz roszczenia z tytułu kosztów wykonania zastępczego w kwocie 2 554 952,28 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu wzajemnego do dnia zapłaty" - czytamy w komunikacie.

Powód wzajemny domaga się zapłaty powyższego roszczenia w zakresie zrealizowanej na rzecz gminy Olsztyn umowy na "Budowę Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie".

"Spółka po dokonaniu analizy pozwu wzajemnego, kwestionuje w całości co do zasady jak i co do wysokości roszczenia zgłaszane przez Powoda wzajemnego oraz stoi na stanowisku, że nie było żadnych podstaw do naliczenia kar umownych za zwłokę w usuwaniu wad oraz zastępczego usunięcia wady na koszt spółki" - czytamy także.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r.

(ISBnews)