Komisja Europejska planuje zreformować dotychczasowy budżet Unii Europejskiej. Oficjalny projekt reformy ma zostać przedstawiony pod koniec listopada, a obowiązywać od 2014 roku. Pomimo braku określenia jakichkolwiek kwot i proporcji podziału nowego budżetu, Polska ma poważne podstawy do obawy, iż nowy budżet będzie się wiązał ze znacznie mniejszym wsparciem finansowym niż obecnie.

Według nieoficjalnych informacji, nowy projekt zakłada, że Unia Europejska zmieni swoją dotychczasową politykę dopłat. Zamiast wspierać najbiedniejsze regiony, środki finansowe zamierza przeznaczać przede wszystkim na innowacyjność gospodarki, ochronę klimatu i aktywność międzynarodową.

Komisja Europejska podkreśla, że nadal będzie wspierała rozwój biedniejszych regionów, jednak równocześnie dąży do zwiększenia poziomu innowacyjności gospodarki całej Wspólnoty. W konsekwencji albo zdecyduje się na zwiększenie wielkości budżetu, albo przesunie środki pieniężne z tradycyjnych do nowoczesnych gałęzi gospodarki, tym samym obniżając wysokość dopłat rolnych, czy też funduszy regionalnych.