Jak poinformowała PAP rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, termin składania ofert mija 8 grudnia.

"W drugim etapie przetargu do składania ofert cenowych zaproszonych zostanie 20 wykonawców. Ostatecznie wybrana zostanie oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans ceny i długości okresu gwarancji jakości. Kryterium wyboru to cena (90 proc.) i gwarancja jakości (10 proc.). Inwestycja będzie współfinansowania ze środków pochodzących z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa" - dodał Rarus.

W 2009 r. zostanie oddanych do ruchu 88,9 km autostrad, w 2010 roku kierowcy skorzystają z 51 km nowych autostrad, w 2011 roku z ponad 122 km, a w 2012 roku z ponad 790 km. Ogółem w Polsce w 2012 roku będzie około 2 tys. km autostrad - wynika z danych GDDKiA.

Autostrada A4 przebiegać będzie od dawnego przejścia granicznego z Niemcami w Jędrzychowicach k. Zgorzelca przez m.in. Wrocław, Opole, Kraków, Katowice, Tarnów, Rzeszów do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. Łączna długość autostrady wyniesie ok. 670 km.