"Od maja 2008 roku kondycja ekonomiczna polskich gospodarstw domowych pogarszała się z miesiąca na miesiąc. Jednak ostatnie trzy miesiące charakteryzuje wyraźne ograniczenie tempa spadku wskaźnika. Zawdzięczamy to głównie wolniejszym redukcjom zatrudnienia w gospodarce, zdecydowanie niższej inflacji - relatywnie zwiększającej siłę nabywczą konsumentów oraz umiarkowanemu wzrostowi wynagrodzeń" - napisano w komentarzu.

"Wiele wskazuje na to, że Wskaźnik Dobrobytu znajduje się obecnie w okolicach swego cyklicznego dna, a w najbliższych miesiącach powinien rozpocząć się jego trend wzrostowy" - dodano.