We wrześniu wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych wzrosła o 7 mld 286 mln zł.

Wartość kredytów w walutach w październiku wzrosła w ujęciu miesięcznym o 1 mld 352,5 mln zł po wzroście o 5 mld 282,3 mln we wrześniu.

Wartość kredytów w złotych w październiku wzrosła mdm o 2 mld 025,3 mln zł po wzroście o 2 mld 003,7 mln zł we wrześniu.