Koncesjonariusz 105,9-km trasy z Nowego Tomyśla do Świecka kończy przygotowania do zamknięcia finansowania inwestycji. – Kompletujemy dokumenty, których wymagają banki. Pierwsza transza kredytów wpłynie na konto do końca stycznia – mówi Zofia Kwiatkowska z Autostrady Wielkopolskiej (AW).

Zielone światło do finanlizowania umów z bankami dała w grudniu 2009 r. Komisja Europejska. Dzięki temu do 29 stycznia Europejski Bank Inwestycycjny wypłaci 142,2 mln euro z 1 mld euro, który przyznał w 2009 roku na realizację inwestycji. Z kolei konsorcjum 11 komercyjnych banków na konto spółki przeleje 57,6 mln euro z kredytu przyznanego w wysokości 400 mln euro.

>>> CZYTAJ TEŻ: Mokrzycka: Turkom gratulujemy dróg

Zgodnie z umową z 1997 roku AW zbuduje trasę i przez 30 lat będzie nią zarządzać. W zamian za to przez okres trwania koncesji będzie otrzymywać z Krajowego Funduszu Drogowego tzw. opłatę za dostępność. Po 30 latach trasa przejdzie na własność państwa. W razie zwiększonych kosztów utrzymania i remontów autostrady koncesjonariusz może oczekiwać zwrotu z KFD. Unijni urzędnicy uznali, że korzyść finansowa, jaką odniesie spółka, jest proporcjonalna i konieczna. Uznała tym samym pomoc za zgodną z zasadami wspólnego rynku. Bruksela upewniła się, że inwestycja przebiega zgodnie z prawem środowiskowym i zapowiedziała kontrole w trakcie budowy. Wydała także Polsce zgodę na udzielenie pomocy publicznej (czyli m.in. gwarancje bankowe) Autostradzie Wielkopolskiej. Umowę w tej sprawie między koncesjonariuszem i rządem podpisano 4 stycznia.

>>> CZYTAJ TEŻ: Nieuczciwa konkurencja w przetargu na budowę A2?

Przez pierwsze miesiące wstępne prace budowlane, np. przy wycince drzew i organizowaniu zaplecza budowy, oraz zakończenie projektowania trasy finansowane były ze środków własnych akcjonariuszy spółki. Z naszych informacji wynika, że jak dotąd wykonano prace za ok. 50 mln euro. Cały wkład własny akcjonariusza wynosi 186 mln euro. Główne prace mają się rozpocząć wiosną tego roku i potrwają do 2012 roku.

– W 2010 roku musimy zrobić ponad 50 proc. zakresu robót, żebyśmy mogli oddać ten odcinek do użytku – tak jak złożyliśmy deklarację – w listopadzie 2011 r. Nie będzie to oddanie ostatecznie – po tym terminie będą jeszcze prowadzone roboty wykończeniowe – zapowiada Andrzej Patalas, prezes Autostrady Wielkopolskiej.

1,3 mld euro będzie kosztować budowa 105,9-km trasy z Nowego Tomyśla do Świecka

>>> CZYTAJ TEZ: Nie możemy dłużej tolerować opóźnień w budowie polskich autostrad