Famur i Kopex

Firmy Famur i Fazos wniosły pozwy przeciw spółkom Kopex oraz Tagor (spółka pośrednio zależna od Kopeksu). Łączna wartość przedmiotu sporu w doręczonych 3 pozwach dochodzonych przez Famur i jej spółkę zależną Fazos od pozwanych spółek Kopex i Tagor wynosi 114 mln 344 tys. 258 zł. Kopex podtrzymał swoje poprzednie stanowisko o bezzasadności zgłaszanych roszczeń.

Pekao SA

Rada Nadzorcza Banku Pekao SA wybrała Alicję Kornasiewicz na prezesa. Nowa prezes obejmie funkcję po uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie. Bank podał, że do dnia 14 lutego 2010 roku obowiązki prezesa zarządu banku będzie pełnił wiceprezes Luigi Lovaglio. >>>

Sygnity

Centrum Projektów Informatycznych MSWiA wybrało ofertę Sygnity na budowę i wdrożenie Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika (ZMOKU), realizowanego w ramach projektu pl.ID. Wartość oferty to 31,84 mln zł.

Cyfrowy Polsat

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ukarał Cyfrowy Polsat (CYFRPLSAT) karą w wysokości 993 tys. zł za zapis w regulaminie, który został uznany za "za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów". Spółka poinformowała, że przygotowuje odwołanie od decyzji urzędu. >>>>

Analitycy UniCredit podwyższyli wycenę akcji Cyfrowego Polsatu do 18,1 zł z 17,1 zł. W środę na zakończenie sesji za jedną akcję CYFRPLSAT płacono 15,1 zł.

Mieszko

UniCredit Bank AG, spółka w 100% zależna od UniCredit S.p.A., przejęła 66% akcji, uprawniających do tyluż głosów na WZ, spółki spożywczej Mieszko. UniCredit stał się akcjonariuszem Mieszka dzięki przejęciu Central European Confectionery Holdings B.V. (CECH). CECH był w posiadaniu 26 971 560 akcji Mieszko, reprezentujących 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Integer.pl

Spółka zależna Integer.pl (INTEGERPL) - InPost - zawarła umowę na obsługę przesyłek z jednym z operatorów telekomunikacyjnych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony a szacowana wartość umowy w okresie 5 lat wyniesie około 60 mln zł.

TPSA

Telekomunikacja Polska (TPSA) ocenia, że do końca I kwartału będzie mieć w tzw. "produkcji inwestycyjnej" ponad 300 tys. łączy. Inwestycje są częścią porozumienia z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE), który zawiesił plan przymusowego podziału operatora.

TPSA podała, że w IV kwartale 2009 r. w ramach programu inwestycyjnego zapewniła ponad 40 tys. łączy, głównie na terenach wiejskich oraz małych i średnich miast, budując nowe linie miedziane i zwiększając pojemność węzłów szerokopasmowych.