Famur

Spółka Famur, producent maszyn i urządzeń dla górnictwa, zapłaci firmie Skanska 32,4 mln zł netto za budowę hal produkcyjnych, w ramach projektu inwestycyjnego 'Famur 2', opiewającego na 130 mln zł netto. Termin zakończenia realizacji umowy ustalono na 15 października 2010r.

Unibep

Spółka budowlana Unibep podpisała umowę nabycia 85% akcji spółki Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim (PRDiM) od Skarbu Państwa. Wartość transakcji to 5,1 mln zł.

AmRest

Spółka AmRest chce otworzyć w tym roku więcej restauracji niż w 2009 r., kiedy powstało ok. 50 lokali. Restauracje zostaną otwarte głównie w Polsce i w Czechach, choć AmRest nie wyklucza innych krajów, a nawet wejścia na nowe rynki.

Rozwój sieci będzie finansowy przede wszystkim z emisji obligacji, których pierwsza transza (110 mln zł) została przeprowadzona niedawno. Drugą transzę AmRest planuje wyemitować jeszcze w tym roku.

Euromark

Spółka Euromark Polska, właściciel i dystrybutor marek Alpinus i Campus, miała 0,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2009/ 2010 (1 września - 30 listopada ub.r.) wobec 0,42 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1,31 mln zł wobec 0,36 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 22,67 mln zł wobec 26,57 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. r.obr. 2009/ 2010 (1 marca - 30 listopada ub.r.) spółka miała 4,80 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 2,20 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 75,76 mln zł wobec 75,10 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka miała 1,82 mln zł straty netto wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej.

Euromark Polska spodziewa się, że jeśli styczeń i luty będą korzystne pod względem pogodowym dla spółki, to należy oczekiwać sporego zysku za rok obrotowy 2009/2010 r.

Euromark podał, że spodziewa się zwiększyć sprzedaż i zyski w roku finansowym 2010/2011 jeśli spółce uda się pozyskać finansowanie od banków, z którymi obecnie prowadzi rozmowy w tej sprawie. Bank Ochrony Środowiska, z którym spółka współpracowała do tej pory "nie wyraził chęci finansowania Spółki na wyższym poziomie w roku finansowym 2010/11.