– Nie jest to problem tylko nowych krajów członkowskich – mówi Jarosław Duda, sekretarz stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, koordynator Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

17 proc. mieszkańców Polski ma trudności z finansowaniem bieżących wydatków.

– Osoby uboższe bardzo szybko wydają wszystkie zarobione pieniądze i napędzają gospodarkę. Bogaty zarabia tyle, że nie jest w stanie wszystkiego wydać – mówi Piotr Kuczyński z Xeliona.

Ekonomiści podkreślają, że w ostatnich latach odsetek ubogich w Polsce zmniejszył się.

– Od momentu wejścia do UE nierówności dochodowe w Polsce obniżają się. Głównie dzięki rolnikom, którzy najbardziej korzystają z funduszy unijnych – mówi Jakub Borowski z Invest Banku.