Eksport w tym okresie wzrósł o 1,8 proc. w ujęciu rocznym i osiągnął 7,4 mld euro, zaś import zmniejszył się o 2,5 proc. w ujęciu rocznym i wyniósł 96,2 mld euro.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.