Na szerokim rynku liderem wzrostów są dziś walory IDMSA. To pokłosie doniesień, że szefowie brokera są bardzo blisko zrealizowania swoich zapowiedzi przejęcia banku. W wyścigu o WestLB broker pokonał Getin wiązany z Leszkiem Czarneckim. Koncepcja aby w grupie IDMSA znalazł się bank nie jest nowa. Władze brokera planowały pierwotnie zbudować bank od podstaw i w tym celu skompletowali zarząd oraz w październiku 2008r. złożyli do KNF wniosek o licencję na prowadzenie działalności. Potem plany uległy zmianie. Bardziej realne od tworzenia nowej jednostki okazało się być zakupienie podmiotu poukładanego o ugruntowanej pozycji rynkowej. Jeszcze rok temu mało kto spodziewał się, że plany zostaną zrealizowane. IDMSA posiadał na przejęcia zaledwie 100 mln zł. Władze brokera nie zamierzały jednak przejmować dużego gracza na rynku bankowym. WestLB jest bankiem niszowym obsługującym głównie samorządy oraz klientów korporacyjnych. Póki co nie znamy kwoty transakcji. Wiadomo, że czynnikiem który zdecydował o zwycięstwie w rywalizacji IDMSA w wyścigu o WestLB była cena. Najprawdopodobniej Getin zaoferował cenę niższą od 180 mln zł.

Informacja o zakupie banku przez IDMSA zelektryzowała inwestorów i w efekcie kurs poszybował w górę o ponad 10%. Warto nadmienić, że broker wypracowuje dobre wyniki finansowe. Rok 2009r. pod tym względem przyniósł przełom. IDMSA w ubiegłym roku wypracował 13,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 159 mln zł straty w roku 2008. Władze brokera na początku roku pomimo dynamicznej zwyżki kursu na GPW (wzrost o ponad 100% w 2009r.) postanowiły dokonać transakcji buy-back. Transakcja na którą IDMSA przeznaczył 109 mln zł sugeruje, że akcje postrzegane są przez zarząd jako niedowartościowane.

W dniu dzisiejszym uwagę inwestorów skupią publikacje danych makroekonomicznych. O godzinie 14.30 poznamy dane o sprzedaży detalicznej, natomiast o godzinie 15.55 inwestorzy poznają odczyt Indeksu Uniwersytetu Michigan.