Około 22 tysięcy telefonów komórkowych w instytucjach finansowych w Wielkiej Brytanii zostanie objętych obowiązkiem nagrywania rozmów. FSA chce w ten sposób zwalczać insider trading (nielegalny handel informacjami niejawnymi na temat spółki).

Pomysł nagrywania służbowych rozmów komórkowych nie wszystkich zachwyca. „Zdeterminowani oszuści znajdą inne sposoby, np. prywatne telefony i wymiana stanie się bardziej tajna”- uważa londyński prawnik Tony Woodcock. FSA stwierdza, że banki i domy maklerskie będą musiały się upewnić, że pracownicy nie używają prywatnych maili ani telefonów do kontaktów z kontrahentami. Objęte nowymi regulacjami instytucje będą mogły też zabronić używania komórek do służbowych rozmów.

Insider trading to coraz poważniejszy problem dla brytyjskiego nadzoru. FSA podejrzewa, że miał on miejsce w 29,3 proc. przejęć przeprowadzonych w 2008 roku - to o 5,6 punktu proc. więcej niż w 2005 roku.