"W 2010 roku już wszystkie grunty, którymi dysponują PKP, będą uwłaszczone. Ponadto, kolejne nieruchomości zostaną wniesione aportem do spółek Grupy PKP. Ich wartość wyniesie ok. 800 mln zł. To tylko część programu dalszej restrukturyzacji majątkowej PKP, której głównym celem jest pozyskiwanie środków na modernizację i przebudowę dworców kolejowych" - czytamy w komunikacie.

PKP posiadają w sumie 100 tys. ha gruntów. Przy tym 67 proc. z nich ma uregulowany stan prawny. Wnioski dotyczące 26 proc. czekają w urzędach wojewódzkich na rozpatrzenie, natomiast 7 proc. czeka na objęcie wnioskami. Całkowite uwłaszczenie gruntów ma nastąpić w bieżącym roku. 15 tys. hektarów gruntów przeznaczonych jest do zagospodarowania komercyjnego, podała spółka.

"W ramach restrukturyzacji prowadzony jest także proces wnoszenia majątku aportem do innych spółek z Grupy PKP. Łączna wartość majątku nieruchomego wniesionego do tej pory aportem do spółek Grupy PKP wynosi 5,75 mld zł. W roku 2009 wniesiono 39 nieruchomości o wartości 187,2 mln zł. Ponadto do 2010 roku zagospodarowano prawie 80 tys. należących do PKP lokali mieszkalnych, z czego prawie 70 tys. zostało sprzedane, a reszta przekazana gminom, spółdzielniom mieszkaniowym lub zlikwidowana" - czytamy dalej.

PKP współpracuje z samorządami w zakresie dzierżawy i sprzedaży swoich nieruchomości. Najbardziej atrakcyjnymi z punktu widzenia samorządów obiektami, które są oferuje im PKP, są dworce kolejowe. "Do tej pory spółka przekazała lokalnym władzom 107 obiektów, w tym: wieloletnia dzierżawa lub użyczenie dworców gminom 45 obiektów, przekazanie praw własności organom samorządowym: 44 obiekty. Sprzedano samorządom natomiast 18 byłych obiektów dworcowych" - czytamy dalej.

W 2009 roku PKP rozstrzygnęły 105 przetargów. Było to o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. "Przychody z tego tytułu wyniosły 125 mln zł, o 36 proc. więcej niż w 2008 roku. Najwięcej nieruchomości udało się sprzedać w regionach: mazowieckim, łódzkim i śląskim. 80 proc. wartości wszystkich sprzedanych obiektów pochodziło z tych województw. - ten cały akapit był w informacji prasowej którą wysyłałem w styczniu 2010" - podała firma w komunikacie.

Głównym celem prowadzonej przez Polskie Koleje Państwowe restrukturyzacji majątkowej jest pozyskiwanie środków na modernizację dworców kolejowych. Obecnie PKP SA prowadzi proces inwestycyjny na prawie 40 dworcach na terenie całego kraju. "Do 2012 roku PKP wydadzą na ten cel fundusze o wartości ponad 980 mln zł. Modernizacje finansowane są z następujących źródeł: fundusze Unii Europejskiej (547 mln zł) , fundusze budżetu Państwa (434 mln zł). Przez dwa lata PKP przygotowały niezbędną dokumentację, pozwolenia administracyjne, uzgodnienia z samorządami oraz finansowanie projektów. Oprócz tego PKP współpracują z dużymi firmami developerskimi przy projektach przebudowy dworców w: Katowicach, Poznaniu oraz Warszawie (Warszawa Zachodnia). Wartość przygotowywanych wspólnie inwestycji z developerami wynosi ponad 1,5 mld zł" - czytamy dalej.