Wskaźnik zadłużenia w relacji do PKB we wszystkich krajach G7, za wyjątkiem Kanady i Niemiec, zbliży się do poziomu 100 proc. lub ją przekroczy w 2014 roku – oświadczył Lipsky podczas wystąpienia na Chińskim Forum Rozwoju w Pekinie. Już w tym roku wskaźnik ten dla zaawansowanych gospodarek osiągnął poziom z 1950 roku, czyli tuż po II wojnie światowej. 

„Do wzrostu zadłużenia rządów dochodzi w czasie, kiedy drastycznie rosną wydatki na ochronę zdrowia i fundusze emerytalne” – podkreślił zastępca dyrektora wykonawczego MFW. Środki przeznaczone na nadzwyczajne pakiety stymulacyjne odpowiadają zaledwie jednej dziesiątej prognozowanego wzrostu zadłużenia i dlatego ich wycofanie nie wystarczy do sprowadzenia długów i wskaźników zadłużenia do rozsądnego poziomu. 

Rosnące zadłużenie może skłonić rządy do ich wyeliminowanie za pomocą inflacji lub nawet niewypłacalności, jeśli nie zdążą na czas z zastosowaniem odpowiednich posunięć fiskalnych – ostrzegł Mohammed A. El-Erian, jeden z dwóch głównych szefów inwestycji w Pacific Investment Management. 

Nassim Nicholas Taleb, autor książki “Czarny Łabędź” (Black Swan) dowodzący, że nieprzewidziane wydarzenia mogą zamieszać na rynkach, oświadczył ostatnio, że jest zaniepokojony groźbą hiperinflacji, gdyż rządy na całym świecie zaciągają coraz więcej długu i drukują pieniądze.