Porozumienie zawarte w Brukseli eliminuje ryzyko bankructwa, ryzyko związane z rolowaniem długu i podnosi wiarygodność rządowego planu oszczędnościowego” – napisał Christodoulou w odpowiedzi na pytania zadane e-mailem przez dziennikarza agencji Bloomberg.

Jednocześnie szef agencji zajmującej się obsługą długu odmówił udzielenia informacji, kiedy i na jakich warunkach planowane są kolejne emisje obligacji. W styczniu Grecja zebrała 8 miliardów euro dzięki emisji pięcioletnich papierów dłużnych, a emisja dziesięcioletnich papierów przyniosła kolejne 5 miliardów euro w marcu.