Na kwotę 669 992,6 mln zł składa się zadłużenie sektora rządowego w wysokości 623 709,4 mln zł, zadłużenie sektora samorządowego w wysokości 39 323,3 mln zł i sektora ubezpieczeń społecznych na poziomie 6 959,9 mln zł.

Zadłużenie krajowe w ciągu ubiegłego roku wzrosło o 11,3 proc., czyli o 50 303,3 mln zł do 493 933,6 mln zł.

Zadłużenie zagraniczne wzrosło o 14,2 proc., czyli o 21 924,9 mln zł do 176 059,0 mln zł.