MF podało, że w strukturze tego długu dominują obligacje (93,0 proc.).

MF podało również, że w okresie I-XI miał miejsce spadek zadłużenia w bonach o 12,5 mld zł. Udział bonów w SPW na rynku krajowym na koniec listopada wyniósł 7,0 proc.

W listopadzie 2010 r. średnia zapadalność długu kształtowała się na poziomie 5,39.

Z komunikatu MF wynika, że do wykupu w 2010 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 2,6 mld zł (2,1 proc. wartości wykupów w 2010 r.). Do końca roku pozostają do wykupu bony o wartości 1,2 mld zł (2,5 proc. całkowitych wykupów bonów) oraz obligacje nominowane w USD o wartości 0,4 mld.