Łączna wartość transakcji wynosi 3.098 mln zł. „Transakcja jest kontynuacją procesu konsolidacji i uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej PGE. Transakcja dotyczy pakietów mniejszościowych akcji w kluczowych spółkach Grupy PGE, które Skarb Państwa nabył w wyniku realizacji procesu konwersji akcji zgodnie z ustawą (…) o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego" – czytamy w komunikacie.

PGE podała, że po dokonaniu transakcji posiada 592.766.315 akcji spółki PGE GiEK, stanowiących 91,03 proc. w kapitale zakładowym, 4.914.495 akcji spółki PGE Obrót, stanowiących 99,31 proc. i 97.817.580 akcji spółki PGE Dystrybucja, stanowiących 10,05 proc. Narastająco w I-III kw. 2010 roku PGE miała 2246,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2521,90 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 14984,53 mln zł wobec 15482,83 mln zł.