„Od jutra (22 września) rozpoczynają się zapisy na akcje Mex Polska. Cena emisyjna ustalona została na poziomie 10 zł za walor. Zapisy można składać do 26 września w punktach obsługi klienta DM IDMSA" – czytamy w komunikacie

„W ciągu ostatnich dni odbyliśmy szereg interesujących spotkań z inwestorami instytucjonalnymi. Nasza oferta spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem. Jednak w związku z obecną sytuacją na rynku, inwestorzy oczekują większego dyskonta. Dlatego zdecydowaliśmy się na ustalenie ceny na niższym poziomie 10 zł za akcję. Wskaźnik C/Z naszej firmy wynosi przy tej cenie 10,20 (bez uwzględnienia emisji akcji serii C, przy założeniu prognoz na 2011 r.), czyli dwu- i trzykrotnie mniej niż w przypadku innych spółek branżowych notowanych na GPW, które osiągają zyski. Przy uwzględnieniu prognozy na 2012 r. i wpływów z emisji wskaźnik ten jest jeszcze bardziej atrakcyjny, osiągając wartość 8,11 – powiedział Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska S.A. i zarazem jeden z głównych akcjonariuszy spółki, cytowany w komunikacie.

Dodał, że pomimo, iż z oferty pozyskamy nieco mniejszy kapitał, niż pierwotnie zakładano spółka zamierza zrealizować cele emisyjne w zaplanowanym zakresie. Na sfinansowanie dalszego rozwoju sieci restauracji i klub wykorzysta, oprócz generowanych operacyjnie środków, również inne dostępne źródła, takie jak kredyt czy obligacje. Plany inwestycyjne Mex Polska zakładają otwarcie w 2011 r. jeszcze dwóch restauracji Browar de Brasil, trzech Pijalni Wódki i Piwa oraz jednego klubu muzycznego.

W 2012 r. grupa zamierza otworzyć co najmniej dwa kluby muzyczne, cztery Pijalnie Wódki i Piwa oraz jedną restaurację Browar de Brasil. Zgodnie z prognozą spółki, skonsolidowane przychody na koniec 2011 r. sięgną 45,4 mln zł (wzrost o 53 proc. r/r), a w 2012 r. wyniosą 61,8 mln zł (wzrost o 36 proc. r/r). Zysk netto grupy na koniec 2011 r. przekroczyć ma 5,1 mln zł (wzrost o 19% r/r), a w 2012 r., m.in. dzięki środkom pozyskanym z emisji, wzrośnie wg prognozy do poziomu 7,6 mln zł (wzrost o blisko 50% w ujęciu rocznym.

EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) wyniesie wg prognozy 10,2 mln zł w 2011 r. oraz 14,5 mln zł w 2012 r., wzrastając o odpowiednio o ok. 41 i 42 proc. W 2010 r. przychody grupy kapitałowej Mex Polska wyniosły 29,6 mln zł (wobec 16,6 mln zł w 2009 r. oraz 10,9 mln zł w 2008 r.), a zysk netto sięgnął 4,3 mln zł (0,5 mln zł w 2009 r. oraz 1 mln zł w 2008 r.).