Najlepszym miejscem na świecie dla internautów jest Korea Południowa, gdzie średnia prędkość pobierania danych wynosi 2,202KBps. O ile pierwsze miejsce w zestawieniu nie jest niespodzianką, to zaskoczeniem mogą być dwa kolejne miejsca, które zajmują Rumunia i Bułgaria. Przeciętna prędkość ściągania plików w Rumunii wynosi 1,909KBps, a w Bułgarii - 1,611KBps.  Czołówka rankingu jest zdominowana przez kraje europejskie – na czwartym miejscu plasuje się Litwa (1,462KBps), a na piątym – Łotwa (1,377KBps).

Średnia prędkość Internetu w Polsce wynosi 432 KBps, co plasuje nas w rankingu na 48. pozycji, za Chorwacją. W porównaniu z polskimi wynikami, dość niskie wydają się dane dla Stanów Zjednoczonych, które zajmują 26. miejsce w rankingu - pliki pobieramy tu z prędkością 616 KBps.

Na szarym końcu zestawienia znajdują się kraje z Afryki i Azji. Najwolniejszy internet na świecie ma Kongo – tutaj pliki ściągamy ze średnią prędkością 13 KBps. Na łączach nie poszalejemy też w Republice Środkowoafrykańskiej (14 KBps) i na wyspach Komory (23 KBps).

Nie powalają też osiągnięcia pozostałych dużych gospodarek – w Niemczech średnia prędkość wynosi 647KBps, w Australii - 348KBps, a w Chinach - 245KBps.

“Rozbieżności, na które natrafiliśmy przy tworzeniu rankingu były uderzające. Mimo, że rozwinięte gospodarki prześcignęły kraje rozwijające się pod kątem prędkości pobierania danych, to wielkie państwa, takie jak Wielka Brytania, USA, Francja, Chiny czy Kanada, nie znalazły się nawet w pobliżu czołówki rankingu. Obserwujemy natomiast wysokie prędkości krajach Europy Wschodniej, gdzie nacisk na rozwój infrastruktury i sprzyjające warunki geograficzne wpływają na lepszą łączność” – komentuje Robert Levitan, prezes Pando Networks.

Pando Networks opracował ranking szybkości Internetu na świecie na podstawie 27 mln pobrań plików z 20 mln komputerów w 224 krajach. Przeciętna prędkość pobierania danych dla wszystkich analizowanych krajów wynosi 580KBps. Badania obejmują okres od stycznia do czerwca 2011 r.

Państwa z najszybszym dostępem do internetu (mapa interaktywna)