J.W. Construction

J.W. Construction Holding (JWCONSTR) chce wejść w segment nieruchomości handlowych i planuje kolejne projekty z segmentu nieruchomości komercyjnych. Rozpoczyna także nowe inwestycje w podstawowym dla siebie segmencie mieszkaniowym, w którym IV kw. był zawsze najlepszym pod względem sprzedaży, poinformował szef rady nadzorczej i główny akcjonariusz Janusz Wojciechowski. >>>>  

Bioton

Akcjonariusze spółki biotechnologiczną Bioton uchwalą 19 października warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę max. 319,1 mln zł, podała spółka w uchwałach na nadzwyczajne walne zgromadzenie. Warranty subskrybcyjne zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej max. 100 podmiotom, ale głównie spółce Troqueera Enterprises Limited. "Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Bioton o kwotę nie większą niż 319.117.114 złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.595.585.570 akcji zwykłych na okaziciela serii AA, o wartości nominalnej 20 groszy. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii AA posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Bioton na podstawie niniejszej uchwały" - czytamy w komunikacie.

Kernel

Ukraiński Komitet Antymonopolowy wydał zgodę na przejęcie przez producenta spożywczego działającego na Ukrainie i w Rosji, Kernel Holding, zakładów ekstrakcji oleju słonecznikowego Black Sea Industries (BSI lub Ukraińska Czarnomorska Industria), poinformowała spółka w komunikacie. Pod koniec czerwca Kernel zawarł porozumienie call option na zakup 100% akcji zakładach przetwórczych Ukraińska Czarnomorska Industria. Wartość transakcji opiewa na 140 mln USD. Ze względu na to, że porozumienie call option podlega zatwierdzeniu przez Komitet Antymonopolowy Ukrainy, zakłady Ukraińska Czarnomorska Industria zostaną całkowicie przejęte przez Kernel na początku nowego sezonu 2011/2012, jak podano przy ogłoszeniu transakcji.

KGHM

Raportem z 26 września analitycy Societe Generale rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji walorów KGHM do zalecenia „kupuj”.>>>>   

PGNiG

W raporcie z 26 września analitycy Citigroup potrzymali rekomendację „kupuj” akcje PGNiG.>>>>  

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) do BBB+ z A-. Perspektywa ratingu została jednocześnie zmieniona na stabilną z negatywnej, podała agencja w komunikacie.>>>>  

CEDC

W raporcie z 26 września analitycy Renaissance Capital podtrzymali rekomendację „trzymaj” dla akcji producenta alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC).>>>>  

IQ Partners

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt spółki IQ Partners, poinformował urząd w komunikacie. IQ Partners zamierza przenieść swoje notowania z NewConnect na rynek główny. "Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez: IQ Partners w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B oraz C" - czytamy w komunikacie. Prospekt nie jest związany z emisją publiczną nowych akcji. Oferującym jest Invista Dom Maklerski. IQ Partners zadebiutowała na NewConnect w grudniu 2007 r.
Spółka określa się jako podmiot inwestycyjn specjalizujący się w inwestycjach w przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju (seed, start-up) w takich segmentach jak: internet, mobile, e-commerce oraz IT. Spółka podaje, że zrealizowała ponad 40 projektów inwestycyjnych oraz przeprowadziła częściowe transakcje wyjścia z pięciu inwestycji. 

NWR

Środkowoeuropejski producent górniczy, New World Resources Plc (NEWWORLDR), zamierza zbadać złoże węgla kamiennego na terenie kopalni Frenštát, położonej w północno-wschodniej części Republiki Czeskiej. Zasoby złoża szacowane są na ok. 1,5 mld ton węgla kamiennego, co jest oparte na własnych kalkulacjach NWR, podała spółka w komunikacie. „Proces badawczy ma potrwać cztery lata, po czym NWR podejmie decyzję w sprawie wykonalności procesu rozwoju zasobów. Pomimo, że NWR posiada koncesję na wydobycie węgla kamiennego z obszaru górniczego Frenštát, złoże nie jest włączone do oficjalnych rezerw JORC należących do NWR" – czytamy w komunikacie.