"W związku z powyższym GSK zobowiązana jest do zapłaty na rzecz spółki pierwszej raty wynagrodzenia z tytułu udzielenia praw do sprzedaży w wysokości 2,5 mln USD. Łączna wysokość wynagrodzenia określona w umowie wynosi do 7 mln USD. Pozostałe raty wynagrodzenia wypłacane będą sukcesywnie, po wystąpieniu określonych w umowie zdarzeń" – czytamy w komunikacie.

Umowa, zawarta w grudniu 2010 r. na dystrybucję na terenie Rosji insuliny, została zawarta na okres 15 lat, z możliwością jej przedłużenia o kolejne 5 lat, podała spółka. Bioton miał 34,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 24,35 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 136,11 mln zł wobec 124,99 mln zł rok wcześniej.