Jak oświadczył Janis Duklavs - minister rolnictwa Łotwy, która przewodzi w tym półroczu pracom Unii - „nowe zasady dadzą państwom członkowskim wolność wyboru: czy chcą, aby genetycznie modyfikowane rośliny były uprawiane na ich terytorium czy też nie”. Zgodnie z regulacjami, już podczas procesu autoryzacji danego gatunku GMO na szczeblu unijnym będzie można wystąpić o to, by jego uprawy nie obejmowały kraju, który się na to nie zgadza. Jeśli zaś chodzi o gatunki, które już są dopuszczone na terenie Wspólnoty, państwa członkowskie będą mogły zakazać ich upraw u siebie powołując się nie tylko na względy bezpieczeństwa zdrowia czy środowiska - jak było do tej pory - ale też na powody społeczno-ekonomiczne czy użytkowania terenu. Walka o przepisy w tym zakresie trwała od 2010 roku, kiedy Komisja Europejska przedstawiła propozycję dyrektywy. Długo jednak nie było zgody na zmiany wśród państw członkowskich. Nowe zasady wejdą w życie 20 dni po opublikowaniu ich w unijnym Dzienniku Urzędowym.

>>> Czytaj też: Koncerny produkujące GMO wycofują się z Europy