Zysk operacyjny wyniósł 95,44 mln zł wobec 112,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5.361,19 mln zł w 2014 r. wobec 4.896,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 55,68 mln zł wobec 81,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Farmacol do dystrybutor farmaceutyczny, notowany na warszawskiej giełdzie od 1999 r.