SMT chce zwiększyć zaangażowanie w iAlbatros do 100 proc., a następnie zrealizować fuzję SMT i iAlbatros i kontynuować działalność pod nazwą iAlbatros.

"Zarząd zamierza zwiększyć zaangażowanie w spółkę iAlbatros S.A. SMT S.A. z 61,16 proc. do 100 proc.. Proces ten zostanie przeprowadzony do końca trzeciego kwartału bieżącego roku" - czytamy w komunikacie.

Uzyskanie 100% w iAlbatros nastąpi przez łączne zrealizowanie emisji 354.354 nowych akcji w SMT w zamian za wniesienie aportem 87.636 akcji iAlbatros, pod warunkiem zaakceptowania projektu odpowiedniej uchwały przez walne zgromadzenie SMT, zakupu 107.000 akcji iAlbatros od Moncefa Khanfira za łączną cenę 12 503 594,96 zł, jednak jednocześnie ze zobowiązaniem pana Moncefa Khanfira do zakupu akcji SMT za całość tej kwoty oraz zakupu 95.695 akcji iAlbatros S.A. od pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych za łączną cenę 10 831 969,49 zł, podano również.

"Zarząd pragnie skupić się na działalności biznesowej w obszarze business travel, w szczególności dostarczania technologii pod marką iAlbatros na rynek globalny. W tym celu zostanie uproszczona i uporządkowana struktura grupy poprzez konsolidację spółek lub ich sprzedaż. Docelowo nastąpi połączenie spółki iAlbatros z SMT S.A. i zmiana docelowej nazwy z SMT S.A. na iAlbatros S.A. Nastąpi również optymalizacja kosztów wynikająca z zastąpienia spółki holdingowej (SMT S.A.) spółką sprzedażową (iAlbatros S.A.)" - czytamy dalej.

Będzie to możliwe, jeśli walne zgromadzenie SMT przychyli się do proponowanych zmian, podkreślono.

Prognozy wyników finansowych spółki iAlbatros przedstawiają się następująco:

Rok: przychody / EBITDA / zysk netto (wszystkie dane w mln zł)
2015: 111,3 / 3,6 / 1,8
2016: 159,6 / 6,9/ 4,2
2017: 249,9 / 12,3/ 8,1
2018: 449,4 / 25,4/ 17,7
2019: 695,1 / 39,6/ 28,0

iAlbatros S.A. - spółka założona w 2010 roku wdraża technologię rezerwacji hotelowych dla biznesu w modelu SaaS. iAlbatros S.A. oferuje swoim klientom system rezerwacji zapewniający dostęp do bazy ponad 250 tys. hoteli. Zastosowane w nim rozwiązania pozwalają usprawnić proces zarządzania podróżami służbowymi, kontrolować wydatki oraz znacznie ograniczyć koszty związane z organizacją delegacji. W 2013 roku iAlbatros osiągnął przychody na poziomie 36 mln zł, zaś w 2014 64 mln zł.

Grupa kapitałowa SMT (dawniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach.