"Musimy spółkę dostosować do sytuacji rynkowej. Generalnie rzecz biorąc, skupiamy się tak naprawdę na dwóch scenariuszach" - powiedział Stopa podczas konferencji prasowej.

Pierwszy ze scenariuszy - rozwojowy - zakłada docelowe wydobycie na poziomie 10-12 mln ton węgla rocznie. Jego warunkiem jest realizacja projektu szybu S1/5, dzięki czemu możliwe będzie dalsze zwiększenie zdolności produkcyjnych z obecnych 10,5-11,5 mln ton.

"W tym scenariuszu chcielibyśmy także wejść w nowe obszary koncesyjne, przede wszystkim te położone na północy, tj. złoże Ostrów-Orzechów. Chcielibyśmy wejść w te obszary z obecnej infrastruktury dołowej" - dodał prezes.

Drugi scenariusz - konserwatywny - zakłada trudne warunki rynkowe i wydobycie na poziomie 8-9,5 mln ton, dostosowywane do możliwości sprzedażowych. W tym scenariuszu spółka może ograniczyć nakłady inwestycyjne do średnio ok. 450 mln zł rocznie.

"Być może będziemy rozważali scenariusz jeszcze bardziej restrykcyjny, ale to w dalszej kolejności" - powiedział też Stopa.

Bogdanka planuje ogłosić aktualizację strategii do 30 czerwca br. Jak informował wcześniej prezes, nowa strategia ma być oparta o dalszą optymalizację kosztów, nowych odbiorców i nowe obszary wydobycia. Uwzględni także sytuację górnictwa węglowego w Polsce.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.