Kruk 

Kruk odnotował 50,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 39,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

KGHM 

Produkcja miedzi ekwiwalentnej w KGHM Polska Miedź, jak i w KGHM International, wzrosła o 4% r/r w I kw. 2015 r., podała spółka. >>>>

KGHM Polska Miedź liczy na rozpoczęcie komercyjnej produkcji w kopalni Sierra Gorda na przełomie II i III kwartału br., poinformował wiceprezes ds. finansów Jarosław Romanowski. >>>>  

KGHM Polska Miedź planuje w II kwartale br. zrefinansować warte 500 mln USD obligacje KGHM International, poinformował wiceprezes ds. finansów Jarosław Romanowski. Grupa liczy, że dzięki refinansowaniu zaoszczędzi 83 mln USD. "Zgodnie z przyjętymi założeniami, w I kwartale spółka zrefinansowała 200 mln USD obligacji KGHM International, a w II kwartale planujemy zrefinansowanie obligacji na 0,5 mld USD" - powiedział Romanowski podczas konferencji prasowej.

AC SA  

AC SA odnotowało 7,28 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 6,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Agory 

Agora odnotowała 0,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 9,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

MNI  

MNI Centrum Usług - spółka zależna MNI - zawarła z Expedite Advisors Ltd. umowę przedwstępną sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi data center w Warszawie za 17,5 mln zł, podało MNI. >>>>  

Solar Company

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 13,1 mln zł w kwietniu 2015 roku, poinformowała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za kwiecień 2014 r. również wyniosły 13,1 mln zł. >>>>  

TPH 

Akcjonariusze Tele-Polska Holding zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 5 czerwca br. o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w wysokości 3,24 mln zł w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał na walne. >>>>  

Czerwona Torebka 

Czerwona Torebka, jej spółki zależne oraz Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zamknęły transakcję sprzedaży 100% akcji Małpki na rzecz Forteam Investments za 362,34 mln zł, poinformowała spółka. >>>>   

MCI Management 

MCI Management odnotowało 47,54 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 196,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 50,27 mln zł wobec 195,53 mln zł zysku rok wcześniej. >>>>  

Trakcja 

Trakcja PRKiL odnotowała 1,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 4,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKP Cargo  

PKP Cargo wdroży program dobrowolnych odejść w spółce, licząc, że skorzysta z niego ok. 250 pracowników i chce przeznaczyć na ten cel do 19,7 mln zł, podała spółka. PKP Cargo podało też, że rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu PDO obciąży wynik za II kwartał br. >>>>  

Redan  

 Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez grupę Redan wyniosła 48 mln zł w kwietniu i była o 8% wyższa w skali roku. W ujęciu narastającym sprzedaż grupy wyniosła 161 mln zł, co oznacza wzrost o 10% r/r, podała spółka.>>>>  

Dom Development 

Dom Development rozpoczyna sprzedaż kolejnej inwestycji na warszawskim Mokotowie – Studio Mokotów, powstającej przy ul. Garażowej 7 w rejonie ul. Woronicza i Domaniewskiej. Spółka oferuje 319 mieszkań i apartamentów oraz 10 lokali usługowych, podał Dom Development. Termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to IV kw. 2016 roku. "W ofercie znajdą się zarówno wygodne 1-pokojowe studia o powierzchni od 32 m2, jak i przestronne 2, 3, 4 i 5-pokojowe apartamenty o powierzchni do 145 mkw. Część oferty będą stanowić najpopularniejsze wśród inwestorów, mieszkania 2-pokojowe z funkcjonalnymi rozkładami pomieszczeń" - czytamy w komunikacie.

Wikana 

Wikana uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego Oranżeria w Lublinie, podała spółka. "To druga w tym roku, po rzeszowskich Zielonych Tarasach (H, I, K), inwestycja, dla której uzyskujemy pozwolenie na użytkowanie w terminie. Oznacza to, że Wikana skutecznie odbudowuje swoją markę jako rzetelny deweloper" - powiedział prezes spółki Robert Pydzik, cytowany w komunikacie.

Grupa Inpro 

Grupa kapitałowa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako liczba podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 28 umów w kwietniu br. W okresie od stycznia do kwietnia 2015 r. Grupa Inpro sprzedała 126 mieszkań wobec 129 lokali rok wcześniej, podała spółka.

Torpol 

Torpol powołał nową spółkę w Norwegii - Torpol Norge, która po rejestracji przejmie posiadane zobowiązania i aktywa norweskiego oddziału Torpol, poinformował prezes Tomasz Sweklej. Według niego, podniesie to rangę spółki w Norwegii i zwiększy wiarygodność wobec norweskich instytucji finansowych. >>>>  

CD Projekt 

CD Projekt przekroczył poziom 1 mln preorderów gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na 7 dni przed globalną premierą, poinformował prezes Adam Kiciński. >>>>  

Wind Mobile 

Grupa Wind Mobile wdrożyła i uruchomiła w Arabii Saudyjskiej platformę, która z końcem kwietnia przyjęła pierwszych abonentów znanego, globalnego operatora komórkowego, poinformował wiceprezes Tomasz Kiser. "Do chwili obecnej nasza platforma przyjęła już szerokie grono zainteresowanych usługą. Jej start komercyjny celowo zaplanowano przed muzułmańskim świętem Ramadan, podczas którego szacowany jest duży wzrost popularności tej usługi. W dalszej kolejności będziemy uruchamiać szeroką gamę dodatkowych usług, generujących przychody zarówno dla nas, jak i dla operatora. Dzięki podobnym wdrożeniom budujemy naszą coraz silniejszą pozycję na rynku telekomunikacyjnym i mam nadzieję, że już wkrótce będę mógł przekazać Państwu kolejne informacje o nowych kontraktach, nad którymi obecnie intensywnie pracujemy" - powiedział Kiser, cytowany w komunikacie.

Serinus 

Serinus uważa wstępne wyniki testu produkcyjnego odwiertu Winstar-13 na polu Sabria w centralnej Tunezji za będące poniżej oczekiwań. Prace będą kontynuowane w drugiej połowie maja, podała spółka. >>>>  

Kancelaria Medius

Kancelaria Medius podjęła uchwałę o emisji od 10 tys. do nie więcej niż 40 tys. obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej do 4 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na zakup portfeli wierzytelności oraz sfinansowanie kosztów obsługi zakupionych wierzytelności. „Emitent będzie ubiegał się o notowanie obligacji serii F w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst" – czytamy w komunikacie.

Midas 

Midas rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie jednostkowego zysku za rok 2014 w wysokości 12,38 mln zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka. 

Orange Polska 

Globalne Kwity Depozytowe (GDR) Orange Polska z począwszy od dziś przestają być notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE), podał operator. „(…) umowa depozytowa z dnia 17 listopada 1998 roku ustanawiająca globalne kwity depozytowe (GDR) zawarta z The Bank of New York Mellon z siedzibą w Nowym Jorku, USA uległa rozwiązaniu. Rozwiązanie umowy depozytowej wynika z wypowiedzenia (…) przesłanego przez spółkę do banku depozytowego w dniu 21 stycznia 2015 roku, wypowiedzenia przesłanego przez bank depozytowy posiadaczom GDR-ów, oraz upływu co najmniej 90-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia wyżej wymienionego wypowiedzenia posiadaczom GDR-ów, przewidzianego przez umowę depozytową" – czytamy w komunikacie.

Skarbiec Holding  

Skarbiec Holding odnotował 9,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Magellan  

Magellan odnotował 12,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2015 r. wobec 12,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>