Im większe miasto, tym wynagrodzenia są wyższe i zdecydowanie najwyższe zarobki osiągali (niezależnie od szczebla i branży) pracownicy zatrudnieni w Warszawie. Taki wniosek nasuwa się po analizie danych z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2014. 

Przeciętne miesięcznie wynagrodzenie brutto pracownika w małym mieście (do 25 tys. mieszkańców) było na poziomie 3,3 tys. zł. W średnich miastach (20-100 tys. mieszkańców) mediana wynagrodzeń wyniosła 3,5 tys. zł, a w miastach dużych (z liczbą mieszkańców powyżej 100 tys.), zarobki były na przeciętnym poziomie 4,2 tys. zł. Na tym tle Warszawie z przeciętną pensją 6 tys. zł brutto wypada zdecydowanie najlepiej.

Pracownik z małego miasta żeby osiągnąć poziom zarobków w stolicy musiałby dostać podwyżkę o 82 proc. Nieco mniejsza różnica (71 proc.) jest pomiędzy średnim miastem a Warszawą. Najmniej do poziomu zarobków w stolicy (43 proc.) brakuje pracownikom z dużych miast.

Niezależnie od stanowiska, w większym mieście zarobisz więcej

W dużych miastach kierownicy i specjaliści zarabiają przeciętnie o jedną piątą więcej niż w małych. Jeszcze większa dysproporcja w zarobkach w 2014 r. wystąpiła w przypadku Warszawy. Kierownik pracujący w stolicy zarabiał przeciętnie o 76 proc. więcej niż w małym mieście, o 74 proc. więcej niż w średnim i o 46 proc. więcej niż w dużym. Wśród specjalistów różnica w wynagrodzeniach wynosiła po 60 proc. w przypadku małych i średnich miast i 33 proc. w przypadku dużych. Jak widać, bez względu na zajmowany szczebel zarządzania, osoby pracujące w Warszawie otrzymywały najwyższe wynagrodzenie.

Wynagrodzenia w 2014 r. w zależności od wielkości miasta

Infografika

Podobna relacja zachowania jest w przypadku porównania wynagrodzeń w różnych zawodach. Księgowy pracujący w stolicy otrzymywał przeciętne wynagrodzenie na poziomie 3,6 tys. zł, to o 71 proc. więcej niż zarabiał księgowy w małym, o 63 proc. niż w średnim i o 44 proc. więcej niż w dużym mieście.

Dużo mniejsze dysproporcje odnotowano w 2014 r. w wynagrodzeniach magazynierów. Różnice w płacach między pracownikami z Warszawy w mniejszymi ośrodkami wynosiła od 11 do ponad 17 proc.. W przypadku tej grupy zawodowej najmniej zarabiali magazynierzy ze średnich miast.

Dłuższy staż, wyższe zarobki

Wraz ze stażem rośnie przeciętne wynagrodzenie. Najwyższe płace w 2014 roku osiągali pracownicy ze stażem od 11 do 15 lat pracy. W tej grupie odnotowano największą różnicę w wynagrodzeniach pomiędzy Warszawą a mniejszymi miejscowościami. W porównaniu do małych miast pracownicy zatrudnieni w Warszawie zarabiali przeciętnie o 116 proc. więcej.

>>> Tu znajdziesz pełną wersję"Raportu wynagrodzeń 2014"