"Centrum Światowida sp. z o.o. otrzymała w dniu dzisiejszym potwierdzenie Prezydenta Miasta St. Warszawy o ostateczności z dniem 6 czerwca 2015 r. decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę centrum handlowego Galeria Północna w Warszawie" - głosi komunikat.

Powyższa decyzja pozwoli GTC na rozpoczęcie dewelopmentu i budowy Galerii Północnej, podano również.

Pod koniec marca br. prezes Thomas Kurzmann poinformował, że GTC spodziewa się, iż pozwolenie na budowę Galerii Północnej zostanie wydane w połowie 2015 r., po czym niezwłocznie przystąpi do prac budowlanych.

Galeria Północna zaoferuje najemcom ok. 64 tys. m2 powierzchni komercyjnej. Pod koniec sierpnia 2014 r. GTC informowało, że złożyło wniosek o pozwolenie na budowę Galerii Północnej na warszawskiej Białołęce.

Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie.