Gospodarka

Gospodarka

źródło: ShutterStock

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się w maju po wzroście o 0,4% w kwietniu, podał też GUS.

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych [w ujęciu rocznym] na tym poziomie miały obniżki opłat związanych z transportem (o 8,0%), niższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 2,2%) oraz odzieży i obuwia (o 4,9%), które obniżyły wskaźnik o 0,73 pkt proc., 0,53 pkt proc. i 0,27 pkt proc. Wzrosty cen związanych z łącznością (o 4,6%), a także mieszkaniem (o 0,6%) podniosły ten wskaźnik o 0,24 pkt proc. i 0,17 pkt proc." - napisał GUS.

W ujęciu rocznym największy spadek cen odnotowano w dziale "paliwa do prywatnych środków transportu" (o 12%) oraz w sektorze "odzież i obuwie" (o 4,9%). Największe wzrosty wystąpiły w łączności (o 4,6%) oraz "restauracje i hotele" (o 1,3%). 

>>> Czytaj też: Resort gospodarki: PKB przyspieszy do 3,7 proc. w 2015 roku

"Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem [m/m] miały w tym okresie wyższe ceny w zakresie transportu (o 0,6%), mieszkania (0,1%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,05 pkt proc. i 0,02 pkt proc. Niższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych (0,2%) oraz związane z rekreacją i kulturą (0,5%) i łącznością (0,4%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,04 pkt proc., 0,03 pkt proc. i 0,02 pkt proc." - czytamy dalej w komunikacie.

Ceny żywności wzrosły w maju br. w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1%, wobec wzrostu o 0,6% w kwietniu br., podał także Urząd.

Trzynastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się deflacji w zakresie 0,6-0,8% r/r (średnia wyniosła -0,69%). Ministerstwo Gospodarki przewidywało, że deflacja złagodnieje w maju i wyniesie 0,7% r/r.