W ciągu ostatnich niemal dwóch miesięcy powyższa bariera była wielokrotnie testowana przez kupujących na rynku ropy naftowej. Nie została jednak pokonana, bowiem nad rynkiem tego surowca ciąży ciągle widmo nadpodaży. Produkcja ropy, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych rejonach świata (Bliski Wschód, Rosja, Europa Zachodnia, Afryka), utrzymuje się na wysokim poziomie, bowiem żaden kraj nie chce rezygnować ze swojego udziału w rynku.

Jednak optymistyczne informacje i dane makroekonomiczne, które pojawiały się w ostatnich tygodniach, nie pozwoliły także na spadek cen ropy naftowej. Według analityka Mitsubishi Corporation, Tony’ego Nunana, „60 USD za baryłkę to nowy normalny poziom cen ropy na kolejnych parę miesięcy”. Jego słowom sprzyjają prognozy prezentowane przez amerykański Departament Energii, który spodziewa się sezonowego wzrostu popytu na ropę naftową w lecie, a także spadku produkcji tego surowca w USA począwszy od bieżącego miesiąca. Wczoraj w podobnym tonie wypowiedział się minister ds. ropy naftowej Kuwejtu, który oczekuje dalszego wzrostu notowań ropy naftowej, co ma wynikać ze zwiększonego globalnego popytu na ten surowiec.

Wzrostom notowań ropy naftowej pomogły także plotki dotyczące nieporozumień w kwestii ostatecznego porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego. Porozumienie miało bowiem zostać podpisane jeszcze w czerwcu, a tymczasem pojawiają się pierwsze wątpliwości, czy się to uda. Jest to o tyle istotne, że podpisanie ostatecznego porozumienia otworzyłoby Iranowi drogę do zwiększenia eksportu ropy naftowej.

Dzisiaj jednak na pierwszy plan wysuną się prawdopodobnie dane dotyczące zapasów ropy naftowej w USA. Wczoraj Amerykański Instytut Paliw podał, że w minionym tygodniu zapasy te spadły o 3,2 mln baryłek, czyli o więcej niż oczekiwano. Dzisiaj swoje wyliczenia na ten temat przedstawi amerykański Departament Energii. Jeśli potwierdzą one duży spadek zapasów, to może nastąpić próba pokonania wspomnianego powyżej ważnego poziomu oporu. Jednak przebicie go na dłużej wciąż jest mało prawdopodobne ze względu na uwarunkowania fundamentalne na rynku ropy.

Pszenica

Cena pszenicy wzrosła do poziomu najwyższego od dwóch tygodni ze względu na obawy o podaż.

Ostatnie dwie sesje były wyjątkowo udane dla kupujących na rynkach zbóż. Pszenica nie była tu wyjątkiem. Wczoraj notowania tego zboża w USA wzrosły o niebagatelne 4%, docierając tym samym do najwyższego poziomu od dwóch tygodni.

Przyczyną sporych zwyżek cen pszenicy w USA były prognozy przedłużających się opadów deszczu w Stanach Zjednoczonych, na obszarach uprawy tego zboża.

Trwające w USA ulewy już teraz doprowadziły do pewnych opóźnień w zbiorach pszenicy ozimej i wiele wskazuje na to, że te opóźnienia mogą być jeszcze większe. Zalane pola pszenicy mogą także skutkować gorszą jakością zebranego zboża lub nawet zniszczeniem części plonów. Jeśli takie informacje będą się potwierdzać, to notowania pszenicy mogą jeszcze wzrosnąć.


Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.