"Zarząd giełdy postanawia: 1) określić dzień 30 czerwca 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 300.000 obligacji na okaziciela serii P spółki Murapol S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMURPL00125" – czytamy w komunikacie.

Po koniec kwietnia Murapol podał, że przydzielił wszystkie 300 tys. sztuk obligacji serii P objętych subskrypcją po cenie 100 zł za sztukę, w ramach programu emisji obligacji.

Murapol S.A. jest deweloperem o zasięgu ogólnopolskim, funkcjonuje od 2001 r. Obecnie realizuje projekty m. in. w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Bielsku-Białej, Poznaniu i w Warszawie.