Tylko siedmiu na stu badanych (7 proc.) uważa, że w naszym kraju jest za mało imigrantów.

Badani są podzieleni co do tego, czy obcokrajowcy stanowią poważną konkurencję dla Polaków na rynku pracy. Ponad dwie piąte badanych (43 proc.) uważa, że Polak, jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje, ma większe szanse na pracę, ale co czwarty (25 proc.) jest zdania, że przewagę ma przebywający legalnie obcokrajowiec. Przy założeniu, że ich kwalifikacje są zbliżone, przewaga ta zapewne jest utożsamiana z mniejszymi wymaganiami płacowymi cudzoziemców. Więcej niż co piąty (22 proc.) jest zdania, że narodowość nie ma znaczenia.

>>> Czytaj też: Raport: Polska nieskutecznie integruje cudzoziemców

Większość Polaków (69 proc.) zgadza się na korzystanie z pracy imigrantów spoza UE w sektorach, w których brakuje Polaków chętnych do podjęcia pracy. Uważają oni, że w takich sytuacjach powinno się tworzyć ułatwienia w podejmowaniu pracy przez cudzoziemców. Co czwarty badany (23 proc.) jest przeciwny takim ułatwieniom, nawet w przypadku niedoborów siły roboczej.

Sondaż CBOS przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 14-20 maja 2015 roku na liczącej 1048 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.