Pfleiderer Grajewo rozpoczął negocjacje dotyczące nabycia wszystkich udziałów w Pfleiderer GmbH. W celu sfinansowania przejęcia, spółka wyemituje do 40 mln akcji w drodze oferty publicznej. Uprawnieni akcjonariusze decydujący się na zakup akcji skorzystają z pierwszeństwa przydziału, które zapewni, że ich udziały nie zostaną rozwodnione w związku z planowanym podwyższeniem kapitału, podano w komunikacie.

Atlantik S.A. - akcjonariusz pośrednio kontrolujący Pfleiderer Grajewo, poinformował, iż nie przewiduje uczestniczenia w podwyższeniu kapitału i może sprzedać część swoich akcji.

Cena nabycia Pfleiderer GmbH zostanie określona na podstawie rynkowego mechanizmu ustalania ceny w ramach podwyższenia kapitału. W tym celu, na podstawie szeregu parametrów, w tym na podstawie analizy proporcjonalnego udziału segmentów w działalności operacyjnej, Pfleiderer Grajewo zaproponowany został współczynnik proporcjonalnej wyceny całości przedsiębiorstwa, w stosunku 58% dla segmentu zachodniego do 42% dla segmentu wschodniego, podano także.

Spółka zwołała na 27 lipca br. nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze zagłosują nad propozycją podwyższenia kapitału zakładowego.

"Skuteczne repozycjonowanie grupy na przestrzeni ostatnich dwóch lat pozwoliło nam stworzyć doskonałą okazję do pełnej integracji obu firm. (…) Obie firmy już teraz uzupełniają się pod względem oferty produktowej oraz coraz bardziej jednolitej kultury korporacyjnej. Zawarcie transakcji pozwoli nam usunąć obecne ograniczenia natury organizacyjnej oraz przekształcić 'Jeden Pfleiderer' w wiodącego producenta wyrobów drewnopochodnych w Europie, koncentrującego się na markowych produktach o wyższej wartości dodanej, działającego na bardzo atrakcyjnych i rozwojowych rynkach europejskich oraz na obszarach o dużym potencjale wzrostu" - powiedział prezes grupy Pfleiderer Michael Wolff, cytowany w komunikacie.

Pfleiderer liczy na synergie do 30 mln euro rocznie po integracji grupy

Grupa Pfleiderer liczy, że integracja Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer GmbH zapewni efekty synergii w wysokości do 30 mln euro rocznie począwszy od końca 2018 r., podała firma.

"Nastąpi to m.in. dzięki uproszczeniu procesów, ujednoliceniu sprzedaży, scentralizowaniu zakupów, poprawie wykorzystania mocy produkcyjnych, ujednoliceniu produktów, spójnej polityce marki oraz innym działaniom" – czytamy w komunikacie.

Dzięki połączeniu możliwości grupy w różnych lokalizacjach, spółka oczekuje zmniejszenia kosztów w całym łańcuchu dostaw, a także zwiększenia efektywności pozyskiwania drewna.

Spółki wchodzące w skład grupy Pfleiderer Grajewo należą do największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych oraz oklein (folii meblowych i filmów melaminowych) w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,52 mld zł w 2014 r.