"Zgodnie z umową inwestycyjną większościowy akcjonariusz zobowiązał się sprzedać inwestorowi i przenieść na niego wszystkie posiadane przez niego akcje spółki, to jest 1 960 000 akcji spółki, stanowiących 81,39% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 85,43% głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.

Nabycie akcji odbędzie się w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji spółki po cenie na poziomie 13,4 zł za akcję, to jest łącznie 26,264 mln zł za wszystkie akcje nabywane przez inwestora od większościowego akcjonariusza, podano również.

"Akcjonariusz większościowy zobowiązał się odpowiedzieć na wezwanie inwestora w stosunku do wszystkich posiadanych przez niego sprzedawanych akcji. Wezwanie ma być ogłoszone nie później niż kolejnego dnia roboczego po zawarciu umowy inwestycyjnej" - czytamy dalej.

Pani Teresa Medica jest liderem na krajowym rynku wyrobów medycznych, rehabilitacyjnych i kompresyjnych. Firma projektuje i produkuje tekstylne i dziewiarskie wyroby medyczne, stosowane w profilaktyce, chirurgii, rehabilitacji i ortopedii. W czasie 24-letniej działalności spółki powstała bogata oferta wyrobów (ponad 3000 indeksów) oferowanych pod dwiema markami: Pani Teresa oraz Basis Active. W 2007 r. firma zadebiutowała na warszawskiej GPW