Rekomendacja została wydana przy cenie 2,3 zł. W piątek na otwarciu kurs spółki 2,33 zł po wzroście o 0,43% od poprzedniego zamknięcia.

"Na podstawie istotnej poprawy rentowności spółki w I poł. 2015 podwyższamy nasze prognozy wyników GK Immobile. Dostrzegamy potencjał w zrestrukturyzowanym segmencie przemysłowym, w którym spółka w I poł. 2015 wygenerowała marżę ze sprzedaży na poziomie 34.4% vs. 20.2% w 1H2014. Prognozujemy wzrost EBITDA w latach 2015-2016 do 20 mln zł oraz 26,2 mln zł, 12% wyżej niż w poprzedniej prognozie, oraz zysku netto w wysokości 7,1 mln zł i  12,6 mln zł (odpowiednio 16.6% oraz 21.4% wyżej niż poprzednio). Wyceniamy EV segmentu najmu aktywów Immobile na 65,2 mln zł oraz EV pozostałej działalności na 243 mln zł według metody DCF i 250 mln zł według metody porównawczej. W efekcie podwyższamy naszą cenę docelową dla Immobile z 2,7 zł do 3,1 zł/akcję" - czytamy w raporcie.

Broker oczekuje wzrostu liczby przekazań mieszkań do 102 w 2015 r. oraz 127 w 2016 r.