"Interesuje nas kierunek kanadyjski. Zgodnie z naszą strategią, koncentrujemy wysiłki na Polsce i Kanadzie. Nie mogę zdradzić szczegółów, ale prowadzimy prace" - powiedział Prugar dziennikarzom.

Podkreślił, że nie należy oczekiwać odmiennych niż dotychczas posunięć i znacząco większych akwizycji niż dokonane wcześniej.

Wskazał także, że spadek cen ropy nie ma znaczącego wpływu na wyceny aktywów, które Orlen mógłby nabyć.

"Aktywa o dobrej jakości, takie, które mogą przetrwać ten kryzys, nie wykazują tendencji do gwałtownej obniżki wartości" - powiedział.

Orlen rozważa także inne kierunki geograficzne, w tym USA i Amerykę Południową, jednak obecnie nie koncentruje się na tych rynkach, dodał Prugar.

W 2014 r. PKN Orlen za pośrednictwem spółki zależnej TriOil Resources Ltd. sfinalizował przejęcie kanadyjskiej firmy wydobywczej Birchill Exploration LP za łączną kwotę 255,6 mln CAD, czyli około 707,5 mln zł. Tym samym posiadane zasoby (2P) Grupy Orlen powiększyły się do 48 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe).

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.