"Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu pana Zygmunta Artwika w skład zarządu spółki i powierzeniu mu funkcji wiceprezesa zarządu. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia" – czytamy w komunikacie.

Na początku października rada nadzorcza ZE PAK powołała  nowy zarząd spółki z Januszem Kaliszykiem jako prezesem.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Grupa, pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej, jest piątym wytwórcą w Polsce z udziałem wynoszącym około 7% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.