Powyższe dane dotyczą krajów rozwiniętych. W krajach rozwijających się różnica ta wynosi aż 50 minut – wynika z raportu World’s Women 2015 przygotowanego przez ONZ.

Badanie czasu pracy było częścią szerszych analiz (danych z 2015 roku) dotyczących statusu kobiet na świecie. Okazało się, że żyją dłużej, mają lepszy dostęp do edukacji oraz są bardziej niezależne niż w poprzednich latach. Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami ciągle jednak istnieją, oczywiście na niekorzyść pierwszej z tych grup.

Dane ONZ pokazują, że kobiety z krajów rozwijających się spędzają średnio o 3 godziny dziennie więcej na wykonywaniu bezpłatnych prac domowych, takich jak opieka nad dziećmi i osobami starszymi (w krajach rozwiniętych różnica wynosi 2 godziny). Różnica pomiędzy czasem spędzonym przy wykonywaniu obowiązków domowych pomiędzy płciami jednak maleje, na przykład z powodu większego zaangażowania mężczyzn w opiekę nad dziećmi.

Jedynie połowa kobiet w wieku produkcyjnym należy do światowej siły roboczej, dla mężczyzn ten odsetek wynosi aż 77 proc. Różnica pomiędzy płciami w tym zakresie jest największa w Afryce Północnej, Azji Zachodniej oraz Południowej – wynika z raportu.

Istnieje też większe prawdopodobieństwo, że kobiety będą zatrudnione na niepełny etat, w nisko płatnych zawodach lub pracując dla ich rodzin za darmo. W subsaharyjskiej Afryce, Oceanii i południowej Azji pomiędzy 30 a 55 proc. kobiet jest „pomagającymi członkami rodzin”, czyli około 20 proc. więcej niż mężczyzn w tych samych regionach.

Kobiety są też wyraźnie niedoreprezentowane na stanowiskach decyzyjnych, takich jak prawodawcy, wyżsi urzędnicy oraz menedżerowie, za to zdecydowanie częściej wykonują prace charakteryzujące się niskimi wynagrodzeniami, nadgodzinami oraz brakiem ochrony socjalnej.

We wszystkich branżach i stanowiskach kobiety zarabiają gorzej niż mężczyźni; w większości krajów zatrudnione na pełen etat pracownice otrzymują od 10 do 30 proc. niższą pensję od kolegów. Różnica ta zmniejsza się w krajach rozwiniętych, ale długoterminowy trend wykazuje mieszany charakter. Rośnie za to od 20 lat liczba krajów wprowadzających macierzyńskie i tacierzyńskie świadczenia.