Kluczowym elementem dla powyższego scenariusza jest, wg Deloitte, znaczne zwiększenie stopy oszczędności krajowych.

"Stopa łącznych oszczędności sektora prywatnego i sektora publicznego w Polsce jest dosyć stabilna i wynosi ok. 18 proc., podczas gdy stopa inwestycji wymagana dla konwergencji na poziomie 75-85 proc. gospodarki Niemiec wynosi 25-32 proc. W rezultacie luka inwestycji i oszczędności wyniesie 5-14 proc. PKB" - powiedział na prezentacji raportu Rafał Antczak z Deloitte.

>>> Czytaj też: Mamy więcej, ale wciąż nie dużo. Tak wygląda bogactwo Polaków

Raport wskazuje, że poziom luki inwestycji i oszczędności wynoszący 5-14 proc. PKB jest zbyt wysoki, aby mógł być sfinansowany w całości zagranicznymi oszczędnościami przy zachowaniu równowagi makroekonomicznej.

"Zatem deficyt oszczędności krajowych będzie kluczowym czynnikiem dla osiągnięcia długoterminowej konwergencji z Niemcami" - dodano w raporcie.

Deloitte ocenia, że "bez zmiany polityki państwa w celu mobilizowania długoterminowych oszczędności prywatnych, a przede wszystkim oszczędności emerytalnych", osiągniecie poziomu 75-85 proc. PKB per capita Niemiec w perspektywie 25 lat jest mało prawdopodobny. Deloitte dodaje, że zwiększy się za to ryzyko wpadnięcia przez polską gospodarkę w tzw. pułapkę średniego dochodu.

>>> Polecamy: Polska wśród gospodarczych prymusów. KE publikuje najnowsze prognozy