"Nasze wyniki po dziewięciu miesiącach są już wyższe niż w całym ubiegłym roku. Dlatego już teraz mogę powiedzieć że będzie to dla nas rekordowy rok zarówno jeśli chodzi o sprzedaż, jak i zyski" - powiedział Weremczuk, cytowany w komunikacie.

Przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 5,41 mln zł (wzrost o 34%), Geotrans wypracował po trzech kwartałach 2015 r. 1,45 mln zł zysku netto (wzrost o 67%). Zysk operacyjny wzrósł w tym okresie do 1,6 mln zł (wzrost o 59%). W samym trzecim kwartale sprzedaż spółki sięgnęła 2,3 mln zł (wzrost o 37%).

"Dobre wyniki minionego kwartału to m.in. efekt nowych umów. Pod koniec lipca Geotrans podpisał z jedną z firm z branży energetycznej umowę na odbiór i zagospodarowanie tzw. UPS-ów, ubocznych produktów spalania" - podano w komunikacie.

"Jest to dla nas bardzo istotny kontrakt, ponieważ pozwoli nam na realizację jednego z celów strategicznych spółki tj. zaistnienie w kolejnych segmentach zagospodarowania odpadów przemysłowych. Poza tym zwiększy zasięg działania Geotransu o kolejne województwa, no i oczywiście zwiększa przychody, co widać w wynikach" - dodał prezes Geotrans.

W sierpniu wrocławska firma podpisała z gminą Lądek Zdrój umowę na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Rekultywacja przeprowadzona będzie na terenie składowiska odpadów zlokalizowanego w Lądku Zdroju na działkach o łącznej powierzchni 0,59 ha. Umowa obowiązuje do końca 2020 r.

Obecnie Geotrans działa w 9 województwach (od bieżącego roku rozszerzył działalność na Małopolskę, Śląsk, Wielkopolskę, Pomorskie, Pomorsko-Kujawskie i Świętokrzyskie), a do końca 2017 r. zamierza rozszerzyć swój zasięg o kolejne 3. Jednocześnie spółka będzie rozbudowywać oferty o zagospodarowanie odpadów przemysłowych.

Geotrans specjalizuje się w odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, rekultywacji składowisk i terenów zdegradowanych oraz zagospodarowaniu ubocznych produktów spalania. W sierpniu zadebiutował na rynku NewConnect. Do obrotu giełdowego zostało dopuszczonych 1 mln akcji serii B. Spółka nie przeprowadzała prywatnej oferty akcji.