Jest to wynik gorszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 563,69 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 457-720 mln zł. 

Zysk operacyjny wyniósł 627 mln zł wobec 915 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 305 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 6 436 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, spółka mogła osiągnąć zysk operacyjny  w wysokości 619 - 902 mln zł, przy konsensusie na poziomie 759,43 mln zł. Szacowali oni, że przychody spółki w ostatnim kwartale wyniosły 6 163 - 7 436 mln zł, przy konsensusie na poziomie 6 772,71 mln zł.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 2 155 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 135 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 26 695 mln zł w porównaniu z 22 817 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 1 763 mln zł wobec 1 723 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

>>> Czytaj też: Stary rząd chce ratować twarz. W jakim stanie pozostawia górnictwo?