W końcu sami mieszkańcy tworzą cyfrowe subkultury. Polska pod tym względem nie jest monolitem .

To jak rozwinięte są e-usugi, jaki dostęp mają mieszkańcy do sieci szerokopasmowej i nowych technologii w szkołach, jak ci mieszkańcy korzystają z sieci i czy internet wspiera przedsiębiorczość - to te elementu pokazują na jakim poziomie rozwoju są poszczególne regiony kraju.